Välkommen till Midgårds Data!

Midgårds är ett familjeföretag som startade 1985 och finns i Söderhamn. Vår ursprungliga affärsidé var att sälja flexibla datorsystem för skilda tillämpningar som vi anpassade till kundens önskemål och behov. Dessa marknadsförs under namnet MICRO. Sedan vi i mitten av 1990-talet inledde arbetet med att utföra service och reparation på instrument för ytskiktsmätning, röntgenfluorescens, och till det tillhörande datorutrustning, har det tagit en allt större del i vår verksamhet, vilken därmed blivit den huvudsakliga verksamheten. Numera utför vi service och reparation av sådan mätutrustning, för främst ytbehandlingsindustrin inom Sverige och till viss del även i de övriga nordiska länderna.

Läs mer om företaget

Röntgenutrustning

Midgårds DET (Data Elektronik & Trading) utför service, reparationer och certifiering av det tyska företaget Röntgenanalytiks instrument med kunder i Sverige, Norge, Finland och Estland.

Se några av de produkter vi arbetar med >