Compact eco

Universell skikttjockleksmätare som erbjuder ett enkelt bassystem, konstruerat för användare med högsta krav på noggrannhet, användarvänlighet och mångsidighet.

Mätningarna är oförstörande och genomförs på några sekunder både vid ett eller flera skikt. Tjockleken och sammansättningen av olika skikt kan samtidigt analyseras. ComPact eco fungerar även väl vid badanalys av galvaniska lösningar.

bildtitel
Teknisk Data:
HV-Generator 25-50kV, max. 1,2mA, programvarustyrt
Röntgenrör Minifokus, högprestandarör med Wolframanod, fokusstorlek 0.5mm x 0.5mm
Röntgenstrålning 25-50kV, max. 50VA
Enkelkollimator Storlek 0.3mm Ø eller 0.5mm Ø
Mätbord Motorstyrt, Z - 60mm
Videosystem Färgkamera med hårkors, bildyta 8 x 6mm
Förstoring Ca 20x
Strålningsskydd PTB testad, strålningsäkert system
Mätkammare H = 350 mm, B = 400 mm, D = 600 mm
Mätutrymme Användbart H = 60 mm, B = 380 mm, D = 370 mm
Nätanslutning 110V/230V, 60Hz/50Hz

Mjukvaror:
X-MasteR * Operativsystem med Windows 2000/XP med PC-hårdvara
µ-MasteR * Programvarumodul för skikttjockleksmätning
Fun-MasteR * Kalibringsmodul för grundinställningar
Element-MasteR * Kvalitativ materialanalys för upp till 20 element
%-MasteR Kvantitativ materialanalys för upp till 8 element
Liquid-MasteR Galvanisk badanalys
Data-MasteR Statistik- och databashantering
Report-Master Kundanpassade rapporter
* standardmjukvaror

Systemet levereras komplett med basenhet, PC, standardmjukvaror och kalibrering för 3 applikationer utan extra kostnad.