Maxxi 5

Universell skikttjockleksmätare för både mindre och större objekt. Flexibelt system konstruerat för användare med högsta krav på noggrannhet, användarvänlighet och mångsidighet.

Mätningarna är oförstörande och genomförs på några sekunder både vid ett eller flera skikt. Tjockleken och sammansättningen av olika skikt kan samtidigt analyseras. Maxxi 5 fungerar även fungerar även väl vid badanalys av galvaniska lösningar.

bildtitel
Teknisk data:
HV-Generator 25-50kV, max. 1,2mA, programvarustyrt
Röntgenrör Minifokus, högprestandarör med Wolframanod, fokusstorlek 0.5mm x 0.5mm
Röntgenstrålning 25-50kV, max. 50VA
[Tillval] Mikrofokusrör, fokus 85 x 85µm, Be-fönster med filterväxlare
Enkelkollimator Storlek 0.3mm Ø eller 0.5mm Ø eller 0.1mm x 0.3mm
Kollimatorväxlare Fyra lägen, motor- och programvarustyrt
[Tillval] 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm Ø eller 50µm Ø, 75µm x 200µm, 150µm x 300µm, 300µm Ø eller enligt önskemål
Mätbord Motor- och programvarustyrt , X - 300, Y - 250, Z - 180mm
[Tillval] X- och Y-led och belastning upptill 20 kg. Standard - max 5 kg.
Manövrering Joystick, pekdon, laser, autofokus
Videosystem Färgkamera med hårkors, bildyta 2 x 1.5mm och 4 x 3mm
Förstoring Ca 40x och 80x
Filtrering Programvarustyrd detektorfilterväxlare, Co-folie el. önskad appl.
[Tillval] Primär filterväxlare tillsammans med Be-fönster röntgenrör
Strålningsskydd PTB testad, strålningsäkert system
Mätkammare Med slitsöppning. H = 670 mm, B = 600 mm, D = 750 mm
Mätutrymme Användbart H = 350 mm, B = 600 mm, D = 500 mm
Nätanslutning 110V/230V, 60Hz/50Hz

Mjukvaror:
X-MasteR * Operativsystem med Windows 2000/XP med PC-hårdvara
µ-MasteR * Programvarumodul för skikttjockleksmätning
Fun-MasteR * Kalibringsmodul för grundinställningar
Element-MasteR * Kvalitativ materialanalys för upp till 20 element
%-MasteR Kvantitativ materialanalys för upp till 8 element
Liquid-MasteR Galvanisk badanalys
Data-MasteR Statistik- och databashantering
Report-Master Kundanpassade rapporter
* standardmjukvaror

Systemet levereras komplett med basenhet, PC, standardmjukvaror och kalibrering för 3 applikationer utan extra kostnad.