Om företaget

Midgårds är ett familjeföretag som startade 1985 och finns i Söderhamn. Vår ursprungliga affärsidé var att sälja flexibla datorsystem för skilda tillämpningar som vi anpassade till kundens önskemål och behov. Dessa marknadsförs under namnet MICRO. Sedan vi i mitten av 1990-talet inledde arbetet med att utföra service och reparation på instrument för ytskiktsmätning, röntgenfluorescens, och till det tillhörande datorutrustning, har det tagit en allt större del i vår verksamhet, vilken därmed blivit den huvudsakliga verksamheten.

Numera utför vi service och reparation av sådan mätutrustning, för främst ytbehandlingsindustrin inom Sverige och till viss del även i de övriga nordiska länderna.

Under åren 1995-96 genomförde vi en fullständig ISO-9000 process. Men även om vi inte är ISO-certifierade så håller vi kvalitetshandboken uppdaterad, och arbetar enligt dess principer.

Klicka här för att kontakta oss

About us

Midgårds is a family business that started in 1985 and is located in Söderhamn Sweden. Our original business idea was to sell flexible computer systems for various applications that we adapted to the customer's wishes and needs. These are marketed under the name MICRO. Since the beginning of the mid-1990s, the work of servicing and repairing instruments for surface layer measurement, X-ray fluorescence, and the associated computer equipment, has taken on an increasing share of our business, which has thus become the main business.

Nowadays we carry out service and repair of such measuring equipment, primarily for the surface treatment industry in Sweden and to a certain extent also in the other Nordic countries. 

During the years 1995-96 we implemented a complete ISO-9000 process. But even though we are not ISO certified, we keep the quality manual updated, and work according to its principles.

Click here to contact us

Röntgenutrustning

Midgårds DET (Data Elektronik & Trading) utför service, reparationer och certifiering av det tyska företaget Röntgenanalytiks instrument med kunder i Sverige, Norge, Finland och Estland.

Se några av de produkter vi arbetar med >