Om Midgårds Data

bildtitelMidgårds DET är ett familjeföretag som startade 1985 och finns i Söderhamn. Vår ursprungliga affärsidé var att sälja datorsystem för skilda tillämpningar som vi anpassar till kundens önskemål och behov. Dessa marknadsförs under namnet MICRO. Sedan mitten av 1990-talet har arbetet med att utföra service på instrument för ytskiktsmätning sk. röntgenfluorescens, samt datorutrustning tagit en allt större del i vår verksamhet, vilken numera får anses vara den huvudsakliga verksamheten. Numera utför vi service av mätutrustning, röntgenfluorescens, för främst ytbehandlingsindustrin inom Sverige och de övriga nordiska länderna.

Midgårds Data säljer även datorprodukter från andra ledande leverantörer på marknaden, utan att vara bundna till någon specifik leverantör och produkt.

Vi utför service, support och utbyggnader på i första hand av oss levererad utrustning. Därutöver är vi i mån av tid och kunskap beredda att åta oss motsvarande uppgifter på utrustning levererad av annan part. Våra kunder är i huvudsak företag och enskilda personer.

Vi är öppna för, och beredda att åta oss att starta upp service eller produktion av nya produkter, vilka efter ekonomisk och företagsmässig analys kan anses ge lönsamhet och stärka företaget. Under åren 1995-96 genomförde vi en fullständig ISO-9000 process. Men även om vi inte är ISO-certifierade så håller vi kvalitetshandboken uppdaterad och levande.